מנדלה ביום

מוזמנים לעקוב אחר המנדלות שהתפרסמו על בסיס (כמעט) יומיומי בשליש השנה, בין יוני לספטמבר 2020:

(4) ספטמבר 2020

(3) אוגוסט 2020

(2) יולי 2020

(1) יוני 2020