גלריית השביל

 מבחר תמונות שצולמו תוך כדי הליכה על השביל – בקרוב…