תגית: מפת חשיבה

  • צידה לדרך: מפת חשיבה

    כחובבת מפות מושבעת אני נמשכת לשימושים נוספים שאפשר לעשות במפה. כמו למשל – מפת חשיבה. למי שמושג זה אינו מוכר עבורו אביא את ההגדרה מאנציקלופדיית הרשת: "מפות חשיבה (Mind Map), מפות מושגיות או מפות קוגניטיביות הם שמות של שיטת ייצוג ותיעוד גרפי של ידע, לצורך חשיבה ובתהליכי חשיבה. בשיטה זו פורשים רעיונות בעזרת מפת חשיבה…